Blisveld : Doel, Plan en Manifest

UITGANGSSITUATIE

Blisveld is in April 2017 overgenomen nadat de boerderij ruim 30 jaar in handen was van Wim Vredevoogd. In 1974 werd op de boerderij al Biologisch Dynamisch gewerkt, en was in handen van de vereniging voor biologisch dynamische landbouw alhier, gevestigd in Vorden.

Het huisperceel omvat 4 hectare en is in Erfpacht gegeven aan Jillis, daarvoor wordt jaarlijks pacht betaald aan de eigenaar, Stichting BD Grondbeheer.

Daarnaast is er 8 ha reguliere pacht van Natuurmonumenten, eveneens op naam van Jillis.

De gebouwen op het Erf zijn door Jillis in 2017 gekocht, de boerderij is bestemd voor bewoning, overige gebouwen zijn bedrijfsgebouwen en bestemd voor alle bedrijfsmatige activiteiten van Blisveld.

DOELSTELLINGEN

Het doel van de onderneming Blisveld is een werkgemeenschap te vormen waarbij verschillende ondernemers onder de vlag van Blisveld samenwerken en hun diensten en/of agrarische, zelf geproduceerde en verwerkte producten in de wereld zetten.

Blisveld is een plek waar persoonlijke en spirituele ontwikkeling centraal staat, hiervoor worden workshops georganiseerd, behandelingen aangeboden, wordt er samen gewerkt op land en tuin, en worden er plekken geboden voor mensen om een tijd op Blisveld te vertoeven en mee te werken in de diverse werkgebieden, of om een tijd in retraite te zijn.

Blisveld wil naast het persoonlijk perspectief ook actief bijdragen aan het onderhoud en beheer van het cultuurlandschap van natuurlijke akkers en weiden met een grote biodiversiteit, dit is immers ook een van de beginselen van de biologisch dynamische landbouw die hier al sinds 1974 plaats vindt. Zo is er bepaald dat minimaal 10% van ons agrarisch land bestaat uit hagen, overhoekjes en poelen, ten behoeve van de flora en fauna.

PLAN

De afgelopen jaren heeft Blisveld al veel vrienden gemaakt die zich betrokken voelen bij het project. Sommigen doen dat door actief mee te werken, anderen door financieel bij te dragen. Om een goede basis te creëren waar het project stabiel en slagvaardig mee kan worden op diverse vlakken is nu primair het doel om Stichting Blisveld op te richten. 

De Stichting Blisveld maakt het mogelijk om donaties aan te nemen, en zorgt voor de mogelijkheid om met meerdere mensen te participeren in het project Blisveld.

De stichting heeft een ondersteunende rol voor het realiseren en uitvoeren van de doelstellingen van Blisveld.

Het uitgangspunt is dat de stichting de pachtovereenkomsten over gaat nemen, ook zal de stichting bedrijfsgebouwen en machines aankopen en beheren.

Namens de stichting treed Jillis als beheerder op, gezien het gegeven dat Jillis de architect van Blisveld is en vanwege zijn financiële betrokkenheid. Deze rol zal mogelijk na de eerste pionier fase gedeeld worden met mede ondernemers.

De boerderij met woonbestemming blijft buiten de stichting aangezien wonen geen onderdeel vormt van de doelstelling van Blisveld, en ze een persoonlijk karakter heeft. Personen die op Blisveld wonen moeten actief zijn als ondernemer in de activiteiten van en voor Blisveld. De huidige woning is eigendom van Jillis en Lizelot, de mogelijkheid tot splitsing van eigendom van de woning en mogelijk ook gemeentelijke nummersplitsing zijn bespreekbaar en wenselijk.

Momenteel wordt de Deel gebruikt voor workshops en gezamenlijke activiteiten, het doel is om voor deze activiteiten een mooie ruimte te maken in een van de te renoveren / te herbouwen bedrijfsgebouwen, zodat er in het woonhuis ruimte vrij komt voor permanente bewoning. In de bedrijfsruimtes komen er ook overnachtingsmogelijkheden voor bezoekers.

De bedrijfsgebouwen op het erf zullen binnen het komend jaar worden overgedragen aan Stichting Blisveld middels een hypothecaire lening, waarvan wenselijk is dat deze in de toekomst afgelost gaat worden.

Verdere toekomst muziek: Wanneer er meer dan 2 a 3 ondernemers verbonden zijn aan Blisveld is er de wens een coöperatie op te richten. De coöperatie Blisveld is in tegenstelling tot de stichting, wel een organisatie met een winstoogmerk, maar met de kracht en slagvaardigheid van meerdere leden. De coöperatie kent verschillende soorten leden: zoals bijvoorbeeld ondernemerleden, afnemerleden of participant leden. Je kan je als zelfstandige aansluiten bij de coöperatie die vervolgens een aantal zaken voor je organiseert.

Middels een verdeelsleutel zullen er financieel een aantal zaken geregeld gaan worden, zoals een percentage afdracht aan de coöperatie voor herinvesteringen ed, en daarnaast een afdracht om alle kosten te dekken. Tevens is er het voordeel van een gezamenlijke boekhouding, die werk uit handen zal nemen zodat iedereen het meest optimaal kan doen waar hij/zij goed in is. Zeker ook met het oog op de biologische regelgeving is dit een must om alles inzichtelijk te houden.

SPIRITUEEL MANIFEST

Voor iedereen betrokken bij Blisveld, in te zien ons spiritueel manifest:

  • In het licht van Blisveld zien wij iedereen als een unieke uitdrukking van het ene Kosmische wezen. Heilig dus.
  • In onze verticale as, waarin hemel en aarde zich verenigen, vinden we onze autonomie waar vanuit we ons helder kunnen uitdrukken en verbinden in de horizontale velden.
  • We zien elkaar in dit Nu, zonder oordeel of verwachting, los van verhalen. (afkomst, geschiedenis) We laten elkaar vrij bewegen. Zo zijn we in overeenstemming met elkaar, en valt vaak alles en iedereen vanzelf op z’n plek.
  • Onze visie is open en vol verwondering voor alles wat er is en iedereen die er is. We handelen vanuit eerbied voor de natuur en voor elkaar.
  • We schenken elkaar een diep vertrouwen. In deze ontspanning komen we tot bloei en daadkracht.
  • Blisveld is een plek waar we diepgang en wortels vinden, als voorwaarde voor bloei, groei, overvloed, en vrijheid. Eenvoud als basis voor veelvormigheid. Verdieping en Verfijning.
  • Wij zijn altijd op zoek naar en in dienst van de liefde voor waarheid. Dit betekent dat we kijken en handelen vanuit ons hart, los van alle moraliteit en principes.
  • Onze visie is niet gebaseerd op idealen, maar op een diepe liefde voor de werkelijkheid. Verandering en transformatie, het sublimeren begint bij het omarmen van de realiteit precies zoals die is.
  • Schoonheid is voor ons op Blisveld minstens zo belangrijk als functionaliteit en productiviteit. Schoonheid en helderheid gaan samen. Daarom werken met een minimum aan transparante vorm, bijvoorbeeld de afspraak dat we afmaken waar we aan beginnen en onze spullen achter ons opruimen. Hierdoor is er helderheid.