Blisveld & St. Grondbeheer

Blisveld is aangesloten bij Stichting BD Grondbeheer, en pacht daarmee grond die is vrijgekocht voor biologisch dynamische landbouw

Een gezonde aarde, een gezonde voeding en een gezonde economie. Dat is waar BD Grondbeheer voor staat. Met schenkgelden maken zij landbouwgrond vrij en verpachten die aan biodynamische boeren en tuinders. Ook bevorderen zij de omschakeling naar natuurinclusieve-, kringloop- en biologische landbouwmethoden en vernieuwende landbouwcultuurconcepten, die aantoonbaar een positieve impact hebben op de vitaliteit van onze leefomgeving.

Grondbeheer biedt een eigentijdse oplossing voor duurzaam landbeheer en voedselproductie omdat:

  • biodynamische en duurzame landbouw de kortste weg is naar een schone, diervriendelijke en levendige aarde
  • we vandaag en in de toekomst vruchtbare landbouwgrond nodig hebben voor de productie van gezonde en vitale voeding
  • de opbouw van vruchtbare bodem het levenswerk is van boeren en tuinders, dat wij op deze manier kunnen doorgeven aan de volgende generatie

Meer weten over de doelstellingen van de Stichting BD Grondbeheer? kijk op hun website